Organizacja etapu szkolnego, rejonowego i okręgowego olimpiady
Zgodnie z regulaminem olimpiady etap szkolny i rejonowy olimpiady powinien obejmować:

 1. ocenę wiedzy zawodników na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, a szczególnie:
  • zasady utrzymywania higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej,
  • zasady zdrowego żywienia,
  • znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka,
  • prawidłowy rozkład dnia ucznia i odpowiednie sposoby wypoczynku,
  • problematykę uzależnień ( od nikotyny, alkoholu i narkotyków),
  • zapobieganie chorobom zakaźnym ( szczególnie HIV/AIDS) oraz cywilizacyjnym,
  • zapobieganie urazom i wypadkom ( w domu, w szkole i na drodze),
  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • podstawowe wiadomości o Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w tym wiedzy o PCK;