Przydatne strony internetowe: 

www.pck.org.pl 
www.prc.krakow.pl 
www.izz.waw.pl 
www.aids.gov.pl 
www.narkomania.gov.pl